Fortsatta investeringar

Automatisk bandkapsmaskin

Ny bandkapsmaskin flerfaldigar kapaciteten inom tillverkning av remmar, selar och liknande

Ökad precision och flerdubbel hastighet var kravbilden vid investeringen av ytterligare kapacitet på automatisk bandkapning.
Investeringen medför en högre grad av automatiserad förberedande produktion av band, snören och kardborre innan vidare förädling i automatsömnadsmaskiner och nitmaskiner.
-Det är extra roligt att göra en investering som så tydligt och direkt leder till att våra kunder får produkter med högre kvalitet till lägre priser, säger Erik Bäckvall, produktionschef.

Lindevalls industri grundades 1965 i Östersund och är idag ledande i Sverige inom industrisömnad.
För vidare information kontakta VD, Magnus Rydell på 070-270 49 00 eller magnus.rydell@lindevalls.se